แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี

สมถวิปัสสนายุคปรมาณู


พุทธทาส ในบทสุดท้ายของชีวิต


สิ่งแรกที่ต้องรู้จักคือความทุกข์


อานาปานสติ 16 ขั้น


ท่านอาจารย์พุทธทาส คู่มือมนุษย์


ท่านอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช


วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat ram poeng (Tapotaram)


แนะศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง ตอน ๑


แนะศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง ตอน ๒


เสียงอ่านหนังสือ "เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป "

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เผยภาพคำขวัญวันเด็กปี 2556 จากลายมือนายกฯ ยิ่งลักษณ์

ที่มา Voice TV

 เผยภาพคำขวัญวันเด็กปี 2556 จากลายมือนายกฯ ยิ่งลักษณ์


เว็บไซต์กระทรวงศึกษา เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 เขียนด้วยลายมือของนายกรัฐมนตรี... รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
 
 
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th ได้เผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่เขียนด้วยลายมือของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยระบุข้อความดังนี้ "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน" โดยตอนท้ายของจดหมายได้มีลายเซ็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เซ็นกำกับไว้ สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยได้ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และจะมีคำขวัญจากนายกรัฐมนตรีที่แต่งขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็ก ๆ เป็นประจำในทุกปี ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม ส่วนคำขวัญวันเด็กในปี 2555 ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ ดังนี้ "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" 
 
 
14 ธันวาคม 2555 เวลา 08:43 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น