แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก


สมถวิปัสสนายุคปรมาณู


พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ


Dhamma โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช


พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์


วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เปิดเอกสาร "อนุมัติประกวดราคา โรงพักทดแทน" พร้อม "ลายเซ็นต์เทพเทือก!"

ที่มา go6tv


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น