แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี

สมถวิปัสสนายุคปรมาณู


พุทธทาส ในบทสุดท้ายของชีวิต


สิ่งแรกที่ต้องรู้จักคือความทุกข์


อานาปานสติ 16 ขั้น


ท่านอาจารย์พุทธทาส คู่มือมนุษย์


ท่านอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช


วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) Wat ram poeng (Tapotaram)


แนะศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง ตอน ๑


แนะศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังเลณัง ตอน ๒


เสียงอ่านหนังสือ "เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน ฉบับปฏิรูป "

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สอบอารมณ์ (ตอน ๒ )

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยธรรมบรรยาย วิธีสอบอารมณ์ (ตอนที่ ๒) โดย... พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถ.เพชรเกษม ๕๔ กทม.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น