แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คนจริงเท่านั้น ที่จะเข้าถึงความจริงได้ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่าคน­จริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงความจริงได้ ( 8.57 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 30 ส.ค. 2558
https://youtu.be/Tc6FVJMEoqQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น