แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ตอบโจทย์ : "สัจธรรม" ศรัทธา ธรรมะ "พระฝรั่ง" พระชยสาโรภิกขุ (15 เม.ย. 59)

ที่มา ThaiPBSดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน

ผู้ร่วมรายการ : พระอาจารย์ชยสาโร (พระฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...

ธรรมะของพระอาจารย์กับการปรับใช้ในสถานการ­ณ์ปัจจุบัน
มุมมองของพระอาจารย์ชยสาโรที่มีต่อชาวพุทธ­ในสังคมไทย
ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Liveไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น