แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

005 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
005 ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ ดิ อิสสระ กรุงเทพฯ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/M8V-NSKNb...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น