แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

006 ธรรมเทศนา เหนือภาษา โดยพระอาจารย์ชยสาโร วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
006 ธรรมเทศนา เนื่องในวาระวันมาฆบูชา เรื่อง 'เหนือภาษา' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ อาศรมชนะมาร ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/jECdaO1Db...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น