แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

009 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3

ที่มา Downmerng Ar
009 นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/SFr6MirNb...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น