แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

004 ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายจะใด้รับหรือไม่

ที่มา namo 125004 ทำบุญอุทิศให้ผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ประธานสงฆ์แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม และวัดนิพเพธพลาราม ต.บ้านแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

ทำบุญอุทิศให้ญาติ มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
ในสมัยโบราณทำบุญอุทิศจะนิยมเทศน์ สองข้าวแจก
ตัวอย่างการเทศทำนองอีสาน เรื่องเศรษฐีลูกตายให้คนใช้เอาข้าวไปส่งที
่ป่าช้าทุกวันแต่ไม่ได้รับ
ศาสนาคริสต์เหมารถมาฟังเทศนาของพระอาจารย์
อุทิศบุญให้แก่ คุณแม่สมพงษ์ แก่นจันทร์
การทำบุญฤดูสาระถะชาวอินเดีย พระไปกินข้าวของผี พระพุทะเจ้าสั่งห้าม
ชาวจีนไม่เคยเลี้ยงพระสงฆ์
เปรตไม่มีการใช้เงิน ไม่มีร้านค้า ไม่มีการทำการเกษตร ฯ
คนที่ตายไปแล้วเขามองเห็นเราทุกอย่าง แต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็นอย่างไร
เปรียบพระสงฆ์เหมือนไปรษณียืส่งบุญ
สมันก่อนมีคนหาย เพราะเทวดาช่อน
ปัจจุบันก็เคยมีที่ บ้านนาพลี เสาธง เมืองอุบล หญิงสาวหาย ไปเจอที่ปลายต้นยาง
*****ถ้าหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0...

https://www.4shared.com/mp3/_uHl5D94ba/004_.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น