แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที



พุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

013 2559 06 05 ศีลธรรมจากปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร MP3

ที่มา Downmerng Ar




013 2559.06.05 ศีลธรรมจากปัญญา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ เรื่อง 'ศีลธรรมจากปัญญา' โดยพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0A1wXHW4b...



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น