แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

003 วิธีส่งสอบอารมณ์ โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ MP3

ที่มา Downmerng Ar
003 วิธีส่งสอบอารมณ์ โดย...พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. บรรยายเกี่ยวกับวิธีส่งและสอบอารมณ์ ตลอดถึงหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่จำเป็นต้องรู้ไว้ก่อนปฏิบัติธรรม บรรยายโดย..พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ) ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ MP3
https://www.4shared.com/mp3/4AZbaZpkc...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น