แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

010 2559 05 20 สถาบันแห่งคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร MP3

ที่มา Downmerng Ar
010 2559.05.20 สถาบันแห่งคุณภาพ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา ๒๕๕๙ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ MP3
https://www.4shared.com/mp3/TTTlqVbrc...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น