แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590306) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590306 สวนสันติธรรม ๖๔ 6 มี.ค. 59
"ทำอะไรไม่ถูก ทำสมถะไว้ก่อน...ดูจิตไม่ได้ รู้สึกอย่าให้เกินกายออกไป มีกายนี้เป็นขอบเขตที่จะเรียน...ถ้าเกินกา­ยอ อกไป ไม่มีทางเจอจิตเลย จิตมันไม่ได้อยู่ข้างนอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ (590306) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5903...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น