แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี 27 ก.ย. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น