แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ก่อนจะเจริญปัญญาต้องมีศีล 5 โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อเทศน์สอนว่าก่อนที่จะมาเจ­ริญปัญญาได้ ต้องมีศีล 5 เป็นพื้นฐาน ( 3.29 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น