แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาวนาคือการลงทุนที่สำคัญและให้ประโยชน์ที่สุดแล้ว โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่ากา­รภาวนานั้นคือการลงทุนที่สำคัญและให้ประโย­ชน์แก่พวกเราที่สุดแล้ว ( 5.05 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น