แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การภาวนาตั้งแต่ก่อนเจอหลวงปู่ดูลย์ของหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังถึงกา­รภาวนาของท่านตั้งแต่การหัดทำสมาธิตั้งแต่­เด็กๆก่อนที่จะได้พบหลวงปู่ดูลย์ ( 11.57 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 ส.ค. 2558
https://youtu.be/ExL43FBJIKg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น