แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ญาณข้ามโคตรสู่ครอบครัวพระพุทธเจ้า โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ถึงญาณข้ามโ­คตรที่จะพาไปสู่ครอบครัวของพระพุทธเจ้าอัน­เป็นบ้านที่แท้จริง ( 3.10 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น