แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

002 บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar002 บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 2 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
http://www.4shared.com/mp3/QsnjLECgba/002___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น