แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

004 ให้โอวาทวันปิดอบรมกรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ MP3

ที่มา Downmerng Ar
004 ให้โอวาทวันปิดอบรมกรรมฐาน โดย..พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. เป็นธรรมบรรยายที่สรุปหลักการปฏิบัติ สิ่งที่เราได้ในขณะปฏิบัติธรรม และวิธีที่จะนำไปทำต่อที่บ้าน บรรยาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จ.เชียงใหม่ MP3
https://www.4shared.com/mp3/-vA-GgLbc...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น