แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

017 อัญเชิญ พระอุปคุต ในภาคอีสาน . .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125017 อัญเชิญ พระอุปคุต ในภาคอีสาน . .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ตัวอย่าง บทกล่าวในการอัญเชิญพระอุปคุตมาในการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดงาoบุญผะเหวด ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างบางตอน ที่ท่านพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ แห่งวัดไตรสิกขาทลามลตาราม จังหวัดสกลนคร ได้ลองกล่าวให้ฟังเป็นตัวอย่าง ในการบรรยายธรรมเกี่ยวกับ เรื่อง เวสสันดรปริทัศน์ ซึ่งถ้าใครสนใจฟังสามารถหาฟังเพิ่มเติมได้ มีทั้งหมด 7 ตอน ส่วนตอนที่ท่านฟังอยู่นี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึงที่ตัดมาจากตอนที่1 เท่านัน ช่วงประมาณ นาทีที่ 38..
MP3
https://www.4shared.com/mp3/twG0WKHMce/017_______.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น