แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

018 ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ตอนที่ 1 ..โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา namo 125018 ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ตอนที่ 1 ..โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

https://www.4shared.com/mp3/1bIlkvhTba/018____2____.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น