แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

014 ผาแดงนางไอ่ ตำนานแห่งการล่มสลายของประชาธิปไตย จบ .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ที่มา Downmerng Ar014 ผาแดงนางไอ่ ตำนานแห่งการล่มสลายของประชาธิปไตย จบ .โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
MP3
https://www.4shared.com/mp3/72nLHSZIba/014______.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น