แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

07 การกำกับญาณ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel06 การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101

ดาวโหลดเสียง MP3
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น