แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590129A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590129A สวนสันติธรรม ๖๓ 29 ม.ค. 59 A
"ปัญญา เกิดจากสัญญานะ - สัญญาที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีสัญญา คือการหมายรู้ที่ถูกต้อง ปัญญาไม่เกิดหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (590129A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น