แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การรักษาศีลข้อ ๑ เวลาไปซื้อเนื้อสัตว์ เช่นซื้อเนื้อปลาแล้วบอกว่าอยากได้ปลาตาย จะถูกต้อ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการรักษาศีลข้อ ๑ เวลาไปซื้อเนื้อสัตว์ เช่นซื้อเนื้อปลาแล้วบอกว่าอยากได้ปลาตาย จะถูกต้อ
เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น