แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ที่กล่าวว่าการสวดยอดพระกัฏฐ์ไตรปิฎกปิดอบายได้ จริงหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมที่กล่าวว่าการสวดยอดพระกัฏฐ์ไตรปิฎกปิดอบายได้ จริงหรือไม่?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พุทธวจน_รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ,มาฝึกสมาธิ, นั่งสมาธิต้อง ,ลมหายใจคือ
อนุสัยคืออะไร, ผลเสียการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ ก่อให้เกิดอนุสัย ๓ ได้อย่างไร 
https://www.youtube.com/watch?v=gXtWj...
ช่วงปุจฉา-วิสัชนา ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ ณ.โรงแรมเทพนคร วันอังคาร์ที่ ๑๙/ เมษายน/๒๕๕๙ 
ปริญญาที่แท้จริงคือการสิ้นราคะ โทสะ โมหะ,อะไรคือความสุขที่แท้จริง? 
หลุดพ้นจากทุกข์ เพราะไม่เพลิดเพลินในเบญจขันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=Ojnms...
ก่อนตายอยู่กับลมไว้...ถึงอรหันต์แน่นอน!!! (วันเสาร์ที่ ๙/เมษายน/๒๕๕๙) 
ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ ประการ ลองฟังคลิปนี้!!! เพื่อพิสูจน์ปาฏิหาริย์..ฟังคำตถาคตก่อนตายได้ผลแน่นอน!!! , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้ฟัง, อนุสัยคืออะไร,ลมหายใจคือกองกุศลที่แท้จริง, นั่งสมาธิต้องทำอย่างไร, เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง
.....................................................................
ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไร ? จงตั้งใจฟังคลิปนี้ !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
..........................................................................
https://www.youtube.com/watch?v=cYFPA...
........................................­............................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com
https://www.youtube.com/channel/UCfos...
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์
https://www.youtube.com/watch?v=07YjH...
............................................................................
ขออนุโมทนา ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์, nirdukkha, คุณจำลอง ภู่สีม่วง, คุณSuttinee Boonto ,คุณเอกรัตน์ อยู่โต, ,และคุณสวภพ มามีโชคสุวรรณ์ ,คุณMaki Pijika, ...­­­­­­­­­สาธุ..สาธุ..สา­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ธุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น