แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

027 สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม MP3

ที่มา Downmerng Ar027 สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 2 มิถุนายน 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/q4VB8enQce/027_.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น