แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

029 เดิมพัน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต สวนโมกขพลาราม MP3

ที่มา Downmerng Ar029 เดิมพัน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๓๓ ณ.สวนโมกขพลาราม MP3
https://www.4shared.com/mp3/fDD2zZtrce/029__.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น