แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

028 พลังแห่งวิวัฒนาการ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม MP3

ที่มา Downmerng Ar028 พลังแห่งวิวัฒนาการ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 23 มิถุนายน 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/27-oo4PEce/028__.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น