แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

บทสวดปฏิจจสมุปบาท

ที่มา Ps Serv'บทสวดปฏิจจสมุปบาท
Credit : คัดลอกเสียงมาจาก youtu.be/EVgUhyF0apU

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น