แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

004 ธรรมะโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 ธรรมะโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 3 กุมภาพันธ์ 2533 MP3
http://www.4shared.com/mp3/t40SThwwba/004_.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น