แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

007 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๑. หัวข้อธรรม : ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมะ 2 ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก:ความถูกต้อง ความดีงาม ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/9bFF4To5ba/007____.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น