แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

020 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar020 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๗ เมษายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Y4jH1iFOce/020___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น