แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

008 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar008 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๒. หัวข้อธรรม : ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมะ 2 ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก:ความถูกต้อง ความดีงาม ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/SNsWH-sdba/008____.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น