แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

005 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๑ ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  MP3
http://www.4shared.com/mp3/XiT3lT4Tce/005____.html


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น