แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

016 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar016 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ความเมตตาอาทรที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/rI5pm2k-ba/016___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น