แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

006 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๒. ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/XcqMOze1ce/006___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น