แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

015 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar015 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ความเมตตาอาทรที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/COM8Vb22ba/015___.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น