แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

22เรื่องที่พึ่งมีแก่นสารสุดยอด ทำจิตใจให้สงบเยือกเย็น

ที่มา MrTHChannel22เรื่องที่พึ่งมีแก่นสารสุดยอด ทำจิตใจให้สงบเยือกเย็น ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น