แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590214B) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590214B สวนสันติธรรม ๖๔ 14 ก.พ. 59 B
"รู้สึกไหม ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เรานี้ไม่ได้เกิดตลอดเวลา เกิดดับเหมือนกัน เพราะฉะนั้น บางครั้งจิตทรงสมาธินิ่งๆ ไม่คิดอะไร ทุกอย่างว่างเปล่า บอกว่าไม่มีเรา ออกจากสมาธิมาก็มีเราอีกแหละ...ฉะนั้น เวลาที่เราจะวัดกิเลสตัวเอง เราวัดในใจที่ธรรมดานี้ อย่าไปเข้าฌานวัด เข้าสมาธิวัด วัดไม่ได้จริง กิเลสไม่โผล่ อยู่ในชีวิตธรรมดานี้ แล้ววัดเอา ในภาวะปกติที่ไม่ได้ไปปร […]" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590214B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น