แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590220) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590220 สวนสันติธรรม ๖๔ 20 ก.พ. 59
"แทนที่เอาเวลามาคอยตามพันแข้งพันขาหลวงพ่­อ เอาเวลาไปภาวนา อย่ามาผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์แบบลูกแหง­่...ต้อง เข้มแข็ง ต้องพัฒนาตัวเองนะ ฝึกตัวเอง แล้วก็ช่วยผู้อื่น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590220) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น