แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

24 ทางสายกลางทำให้เกิดความสว่าง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel24 ทางสายกลางทำให้เกิดความสว่าง ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น