แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านบุญหนุนนำ (590406) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590406 บ้านบุญหนุนนำ 6 เม.ย. 59
"สมาธิ แปลว่าความตั้งมั่นของจิต ไม่ได้แปลว่าสงบ อย่าไปคิดว่าสมาธิแปลว่าสงบนะ ต่ำต้อยเกินไป สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต จิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ...ใจไหลแว้บไปคิด ห้ามได้ไหม ห้ามไม่ได้ ให้เรียนรู้มันไป จิตไหลไปรู้สึก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านบุญหนุนนำ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ (590406) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5904...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น