แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย03

ที่มา s2u7pakorn ratsameemontholนาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้ ตอนที่03

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น