แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

Morning Preach ep. 37 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 37]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 37: Sources of Happiness and Suffering
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 9 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๓๗: ความสุข ความทุกข์ มาจากไหน
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น