แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ยึดติดกับสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น ได้อะไรมาก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์สอนถึงว่า จิตยึดติดกับสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น เราได้อะไรมาก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น ( 9.15 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น