แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที



พุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

การเรียนรู้ความจริงในร่างกาย โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham




ในคลิปนี้หลวงพ่อสอนถึงการเรียนรู้ความจริ­งของร่างกายเรา ( 3.57 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น