แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

Morning Preach ep. 33 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 33]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 33: Essential Dhamma - The Path to the Truth
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 5 June 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๓๓: สารธรรม วิถีทางสู่ความจริง
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น