แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย05

ที่มา s2u7pakorn ratsameemontholหลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย05

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น